พอใจซื้อกระเป๋าแบรนด์มากกว่าซื้อกระเป๋าแฟชั่น

Share Button

ทำไม่ทราบทั้งๆที่เรานั้นทราบนะว่าราคาของ กระเป๋าแบรนด์ มันค่อนข้างแพงพอสมควรแต่ทำไม่ทราบราคาแพงแคไหนแต่ทำไมเรานั้นจึงจัดการในการยอมจ่ายทั้งที่ราบแล้วนะว่าราคามันแพงแต่เรานั้นเองยินดีเรานั้นทราบว่ามันแพงว่าความแพงมันแลกกับความทนทานเรานั้นยอมแลกนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรานั้นยอมใยการจัดการในการที่เรานั้นจะแลกในการจ่ายบางคนบอกว่าเรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะซื้อกระเป๋าแบรนด์มาใช้แทนกระเป่าแฟชั่นมันคือความสิ้นเปลืองแต่เรานั้นบอกนะใครจะมาว่าอะไรเรานั้นไม่ได้สนใจเราว่าสำหรับเราเองแล้วเรานั้นมันโอเคใช้อะไรแล้วมันดีสำหรับเราเองแล้วเรานั้นใช้อันนั้นแหละเรานั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่เรานั้นจะไม่ใช้ไม่ใช่เหรอสำหรับเราแล้วที่เรานั้นใช้กระเป๋าแบรนด์เพราะว่ามันทนทานนั้นแหละเรานั้นเลยชอบ