คอลลาเจนสดสามารถคืนสภาพได้ใหม่เมื่อละลายในน้ำ

Share Button

เนื่องจากยังมีโครงสร้างครบ 3 สายซึ่งมีความสมบูรณ์มากที่สุด จากการทดสอบคอลลาเจนสดสามารถทำได้โดยการทำให้มีความเข้มข้นของเกลือที่ความเข้มข้นด้วยมีความสามารถในการช่วยเรื่องของการละลายเกลือจะไปดึงน้ำออกจากโมเลกุลได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและช่วยปรับสภาพผิวได้อย่างดีและมีความหนาแน่นที่สุดในการช่วยปรับสภาพผิวอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย คอลลาเจน สดหากเป็นโมเลกุลจะเกิดการรวมตัวกันเป็นเส้นใยสีขุ่นในสารละลาย ซึ่งมองเห็นได้อย่างชัดเจน ความสามารถของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ได้รับการยอมรับและได้รับความสนใจกันมากที่สุด

ได้รับความสนใจและมีผู้ต้องการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้กันมากขึ้น จากที่ผ่านมาเราได้รับการยอมรับและได้รับความสนใจกันมากที่สุดในเรื่องการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คอลลาเจนซึ่งมีความสามารถในการทดต่อการทำลายโดยน้ำย่อยได้ดีเนื่องจากมีโครงสร้างทางชีวะเคมีที่สมบูรณ์มากที่สุด ทั้งนี้ยังทนต่อการย่อยของเอนไซม์ทริปซินซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ย่อยโปรตีนในกระเพาะของเราเอง