การดูแลโต๊ะนักเรียนประจำวัน ประจำสัปดาห์และประจำไตรมาส

Share Button

ในการเรียน ย่อมมีการใช้งานโต๊ะนักเรียนอยู่ตลอดเวลา วิชาเรียนแทบทั้งสิ้นจะต้องใช้โต๊ะนักเรียนเป็นหลักในการนั่งเรียน โต๊ะนักเรียนจึงมีความสำคัญต่อการเรียนรู้นอกเหนือจากการใช้งานแล้ว โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ก็ควรได้รับการดูแลอย่างถูกต้องด้วย โดยควรดูแลทั้งในแต่ละวัน ในแต่ละสัปดาห์ และในแต่ละไตรมาส ดังนี้

การดูแลโต๊ะเก้าอี้นักเรียนประจำวัน
การดูแลโต๊ะเก้าอี้นักเรียนในทุกวัน สามารถทำได้ตลอดเวลา โดยมีหลักการคือ
– ไม่ควรนั่งเล่นบนโต๊ะนักเรียน หรือนั่งโยกเก้าอี้
– ไม่ขีดเขียนสิ่งต่างๆ ลงบนโต๊ะ และเก้าอี้นักเรียน
– พยายามระวังไม่ให้เศษอาหาร หรือคราบอาหารต่างๆ หกเลอะบนโต๊ะ หรือเขียนโต๊ะให้เลอะสกปรก
– รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
– หลีกเลี่ยงการให้โต๊ะนักเรียนเปียกน้ำ หรือตากแดดตลอดทั้งวัน

การดูแลโต๊ะเก้าอี้นักเรียนประจำสัปดาห์
– ในแต่ละสัปดาห์ควรหมั่นจัดโต๊ะให้เป็นระเบียบ อาจตั้งวันไว้ให้เป็นวันสำหรับเก็บโต๊ะของตนเอง
– เก็บของที่ไม่ใช้แล้ว หรือเป็นขยะนำไปทิ้ง
– เช็ดโต๊ะด้วยผ้าสะอาด และเช็ดให้ทั่วทั้งขาโต๊ะ รวมถึงเก้าอี้ด้วย

การดูแลโต๊ะเก้าอี้นักเรียนประจำไตรมาส
– ควรตั้งวันไว้สำหรับจัดการทำความสะอาด และดูแลซ่อมแซมโต๊ะประจำไตรมาส อาจจะเป็นของห้อง ของโรงเรียน หรือจะตั้งส่วนตัวก็ได้
– หากเป็นคราบ เป็นดวงจากคราบน้ำ คราบไขมัน สามารถกำจัดออกได้ด้วยการใช้ผ้าชุบน้ำสบู่ผสมน้ำสมสายชู และนำมาเช็ดออก จากนั้นพึ่งให้แห้งก่อนนำมาใช้ต่อ
– หากต้องการกำจัดคราบลิขวิด คราบปากกาต่างๆ ควรใช้กระดาษทรายขัดออกจนเรียบเนียน จากนั้นจึงทาเคลือบให้กับโต๊ะใหม่ โดยทาทั่วถึงถึงขาโต๊ะที่ทำจากไม้
– ตรวจสอบว่ามีจุดที่ชำรุด เสียหาย หรือต้องการการซ่อมแซมหรือไม่

ใช้งานโต๊ะเก้าอี้นักเรียนอย่างหนักแล้ว ก็อย่าลืมตรวจสอบ ดูแล ซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้นักเรียนให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ