สายรัดแบบเต็มตัวและการดูแลรักษา

Share Button

รถกระเช้า
เมื่อเราต้องทำงานกับ รถกระเช้า ไม่ว่าแบบใดก็ตาม และต้องทำงานในที่ที่มีความสูงตั้งแต่ 6.5 เมตรขึ้นไป จะต้องมีการใช้ชุดอุปกรณ์ลดความรุนแรงจากการตกเสมอ ซึ่งจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ 3 ชิ้น หรือ 3 ส่วน คือสายรัดแบบเต็มตัวช็อคอัฟซอฟเบอร์และสายคล้องเกี่ยวแบบสายแฝด

สำหรับสายรัดแบบเต็มตัว หรือ Body Harness เหตุที่อุตสาหกรรมต้องพัฒนาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลมาเป็นสายรัดแบบเต็มตัวและเลิกใช้สายรัดคาดเอวแบบเส้นเดี่ยว มีสาเหตุ 2 ประการ คือ

1. เมื่อเกิดเหตุคนตกจากที่สูง สายรัดแบบเส้นเดียว ไม่สามารถรักษาสมดุลของจุดศูนย์ถ่วงร่างกายผู้ประสบเหตุได้ เนื่องจากมีจุดรับแรงน้อยจุดจึงส่งผลให้ร่างกายเหวี่ยงฟาดอย่างอิสระ
2. แรงที่เกิดจากการตกจะส่งถ่ายมาที่สายรัดซึ่งมีจุดรับแรงหรือพื้นที่รับแรงของอุปกรณ์เพียงน้อย ทำให้แรงทั้งหมดที่เกิดจากการตกส่งถ่ายแรงมายังเอวของผู้ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงถึงพิการ

สายรัดแบบเต็มตัว จะใช้ร่วมกับอุปกรณ์คล้องเกี่ยวระหว่างสายรัดแบบเต็มตัวกับจุดคล้องเกี่ยว ซึ่งใช้โยงยึดระหว่างสายรัดลำตัวกับโครงสร้างจุดใดจุดหนึ่ง แบ่งออกตามลักษณะการใช้งานได้ 3 แบบ ดังนี้
1. สายแลนยาร์ดแบบสายคู่ใช้ร่วมกับช็อคอัฟซอฟเบอร์
2. สายช่วยชีวิตแบบดึงหยุด การทำงานอุปกรณ์แบบนี้จะมีหลักการเหมือนกับการทำงานของเข็มขัดนิรภัย
3. เชือกรั้งดึงไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานออกนอกขอบตก เป็นเชือกชนิดยื้อตัวต่ำ ทำจากไนล่อนหรือโพลีเอสเตอร์ รับน้ำหนักขั้นต่ำได้ 2,500 กิโลกรัม

การดูแลรักษา และจัดเก็บสายรัดแบบเต็มตัว
– อุปกรณ์ต้องมีมาตรฐานสากลรับรองการใช้อุปกรณ์ ต้องฝึกอบรมปรับฐานความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานปฏิบัติการบนที่สูงเสียก่อน หลังจากนั้นฝึกสอนเพิ่มเติมในรายละเอียดอีกสองเรื่องง่ายๆ คือการใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องและการตรวจสอบตรวจสภาพก่อนใช้อุปกรณ์
– การจัดเก็บ ควรใช้วิธีแขวนบนขาตั้ง ซึ่งขาตั้งสำหรับเก็บสายรัดต้องอยู่ในที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้ดี อุณหภูมิปกติไม่อยู่ใกล้การฟุ้งกระจายของเคมีที่เป็นกรดหรือเป็นด่าง
– การรักษาสภาพ หากสกปรกให้ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่และผึ่งให้แห้งในที่ร่ม มีการตรวจสอบ ตรวจสภาพก่อนใช้งานประจำวันและตรวจสอบโดยผู้ชำนาญการทุกปีโดยการตรวจสอบประจำปี ต้องมีใบบันทึกการตรวจสอบ ตรวจสภาพด้วย

นอกจากการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้แล้ว การเลือกใช้แบบที่ได้มาตรฐาน และการเก็บรักษาดูแล ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เกิดความปลอดภัยได้อีกด้วย