การคำนวณน้ำหนักในการยกของ เพื่อความปลอดภัย

Share Button

รถโฟล์คลิฟท์

เราอาจเคยสงสัยว่า รถโฟล์คลิฟท์ นั้น จะรับน้ำหนักได้มากเพียงใด และจะมั่นใจได้อย่างไร ว่าเมื่อยกแล้ว จะไม่ทำให้เกิดอันตราย หรือหนักเกินกว่าที่รถจะรับได้

โดยปกติแล้ว รถโฟล์คลิฟท์ทุกคันจะมีแผ่นเพลทติดอยู่กับตัวรถ เพื่อบอกรายละเอียดว่าสามารถยกของหนักได้เท่าใด รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ

ค่าการรับน้ำหนักของรถโฟล์คลิฟท์คันนั้นๆ จะอยู่ในส่วนของคำเตือนการใช้รถ หรือ warning ค่าที่เราจะใช้คำนวณ คือ
– STD. MACH CAP. หรือ ค่าน้ำหนักที่รับได้ในการบรรทุก
– AT LOAD CTR. “A” หรือ ค่าจุดศูนย์กลางการรับน้ำหนัก

การคำนวณทำได้โดย นำค่าน้ำหนักที่รับได้ (ส่วนมากมีหน่วยเป็นปอนด์ หรือ LB) คูณด้วยค่าจุดศูนย์กลางการรับน้ำหนัก (วัดจากบริเวณหน้ารถไปยังจุดศูนย์กลางของงา)

เช่น 5,000 LB (ปอนด์) x 24 IN (นิ้ว) = 120,000 คือค่าน้ำหนักที่รับได้

ถ้าคุณยกของที่มีน้ำหนัก 4,500 ปอนด์ ให้คูณด้วยค่าจุดศูนย์กลางการรับน้ำหนัก โดยวัดจากหน้ารถไปยังกึ่งกลางของที่ยก สมมติเป็น 20 นิ้ว ก็จะได้ 4,500 x 20 = 90,000 ซึ่งไม่เกิน จึงสามารถยกได้

ข้อควรระวัง
ข้อควรระวังในการยกของมีดังนี้
– ไม่ควรยกของที่มีความกว้าง หรือยาวเกินออกมาจากงารถยก เพราะแม้จะน้ำหนักไม่เกิน ก็อาจเกิดอันตรายในการยกได้เช่นกัน
– ไม่ควรบรรทุกของสูงเกินไป เพราะอาจบังวิสัยทัศน์ในการทำงาน และอาจเกิดอันตรายในการถ่วงดุลน้ำหนักได้เช่นกัน

ก่อนการยกสินค้า หรือยกของที่มีน้ำหนักมากพอสมควร ควรใส่ใจในการคำนวณดูว่ารถสามารถรับน้ำหนักได้อยู่หรือไม่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากไม่สามารถรับน้ำหนักได้ อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ขับ ผู้ร่วมงาน และเกิดความเสียหายอย่างมากขึ้นได้

รถโฟล์คลิฟท์ ลงประกาศขาย รถโฟล์คลิฟท์มือสอง รถยก รถลาก รถจับถัง รถกระเช้า อะไหล่ แบตเตอรี่ ยาง บริการซ่อม ขนย้าย โมดิฟาย อื่นๆ

www  thaiforkliftmarket.com