ข้อดีและข้อเสียของรถโฟล์คลิฟท์ประเภท LPG

Share Button

utilev
รถโฟล์คลิฟท์ นอกจากจะใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง และใช้ระบบไฟฟ้าแล้ว ก็ยังมีแบบที่ใช้แก๊ส หรือ LPG อีกด้วย ซึ่งแต่ละประเภทก็มีข้อดี และข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป
สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ประเภท LPG หรือใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน ก็มีข้อควรระวังอยู่เช่นเดียวกับรถที่เติมแก๊สโดยทั่วไป และมีข้อดี ข้อเสีย ดังนี้

ข้อดี
1. มีราคาต่ำกว่า forklift ประเภทอื่น
2. ไอเสียจากการสันดาปโพรเพนหรือ LPGสะอาดกว่าไอเสียจากการสันดาปน้ำมันดีเซล
3. สามารถทำงานหนัก งานที่ต้องการแรงบิดสูงๆ และงานต่อเนื่องได้ดีกว่ารถโฟล์คลิฟท์ประเภทไฟฟ้า
4. เหมาะกับการทำงานกลางแจ้ง และในที่ที่มีอากาศถ่ายเท อาจทำงานในร่มได้ในบางกรณี แต่ก็ไม่ควรใช้กับสินค้าประเภทบริโภค

ข้อเสีย
1. มีความเสี่ยงเล็กน้อยที่จะเกิดอันตราย ถ้าแก๊สไหลออกในขณะเปลี่ยนถัง
2. ในการใช้งานที่ต้องการแรงบิดสูงหรืองานหนักต่อเนื่อง รถโฟล์คลิฟท์ประเภทดีเซลจะสามารถทำงานได้ดีกว่า LPG
3. วิสัยทัศน์การมองเห็นด้านหลังถูกจำกัด เนื่องจากมีถังแก๊ส LPG วางอยู่
4. มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการรั่วไหลของแก๊สในโรงงาน ซึ่งอาจเกิดอันตราย ผู้ประกอบการจะต้องมีการฝึกอบรมในการจัดการความปลอดภัยของแก๊ส LPG
5. มีข้อมูลจากต่างประเทศว่า ค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงจะสูงกว่า เมื่อเทียบกับรถโฟล์คลิฟท์แบบไฟฟ้าและดีเซล
6. รถโฟล์คลิฟท์LPG สตาร์ทติดยาก และไม่สามารถทำงานได้ดีที่อุณหภูมิแช่แข็ง
7. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาจะสูงที่สุด เมื่อเทียบกับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าและรถโฟล์คลิฟท์ดีเซล
8. ค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิงฟอสซิลมีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาทุกๆ ปี
9. เชื้อเพลิง LPG อาจหาได้ยากในที่ห่างไกล

การศึกษาข้อดี และข้อเสียของรถโฟล์คลิฟท์ประเภท LPG รวมไปถึงรถโฟล์คลิฟท์ประเภทอื่นๆ ช่วยให้คุณสามารถเลือกใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ได้อย่างถูกประเภท และเหมาะสมมากที่สุด