สปา มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

Share Button

สอนนวด

เมื่อได้ยินคำว่า “สปา” หลายคนคงนึกถึงการนวดเพื่อการผ่อนคลาย หรือการ สอนนวด ใช่ไหมคะ การนวดเองก็มีหลายประเภทที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆ เช่น การนวดแผนไทย การนวดแผนโบราณการนวดกดจุด เป็นต้น ซึ่งการนวดสปาก็เป็นประเภทหนึ่งของการนวดเช่นกัน แต่การนวดสปาเองนั้นก็แบ่งออกได้หลายประเภทเช่นกัน

การแบ่งประเภทของสปา
สปา มีการแบ่งประเภทโดยกระทรวงสาธารณสุข และ ISPA ดังนี้

การแบ่งประเภทของกระทรวงสาธารณสุข
ตามคำนิยามของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 ได้กำหนดรูปแบบของธุรกิจประเภทสปาไว้ 3 แบบ คือ
1.  กิจการสปาเพื่อสุขภาพ
2.  กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
3.  กิจการนวดเพื่อเสริมสวย
โดยให้รายละเอียดในประเภทกิจการสปาเพื่อสุขภาพไว้ว่า เป็นการประกอบกิจการที่ให้การดูแลเสริมสร้างสุขภาพ โดยประกอบไปด้วยบริการหลักและบริการเสริมประเภทต่างๆบริการหลักคือการนวดเพื่อสุขภาพและการใช้น้ำเพื่อสุขภาพ ส่วนบริการเสริม คือกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติม ที่ควรจัดให้มีเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของลูกค้าและเป็นลักษณะเด่นของสปาแห่งนั้นๆ

การแบ่งประเภทของ ISPA
ตามคำนิยามของ The International Spa Association หรือ ISPAแบ่งชนิดของสปาออกเป็น 7 ประเภท คือ
1.  Club Spa คือสปาที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการเฉพาะสมาชิก
2.  Day Spa คือสปาที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ลูกค้าสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการ เช่นในห้างสรรพสินค้า หรือตามสนามบิน ลูกค้าจะเป็นลักษณะขาจร เป็นสปาที่ปัจจุบันมีการเปิดให้บริการมากที่สุด
3.  Hotel & Resort Spa คือสปาที่ตั้งอยู่ภายในหรือในบริเวณเดียวกันกับโรงแรมหรือรีสอร์ท คล้ายกับ Day Spa แต่จะมีขนาดใหญ่กว่า
4.  Cruise Ship Spa คือสปาที่ตั้งอยู่ในเรือ
5.  Mineral Spring Spa คือสปาที่ตั้งอยู่ในสถานที่ที่เป็นแหล่งน้ำพุร้อน หรือน้ำแร่ธรรมชาติ เน้นการบำบัดโดยการใช้ความร้อนของน้ำ หรือแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ใช้เกลือมาเป็นส่วนหนึ่งในการบำบัดรักษา เช่น บ่อน้ำพุร้อน
6.  Destination Spa คือสปาที่ตั้งขึ้นเพื่อให้การดูแลสุขภาพเป็นหลักโดยมีที่พักอยู่ภายในนั้น ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่มักจะมีความต้องการการพักอยู่เป็นระยะเวลานาน เพื่อผ่อนคลายและปรับปรุงวิถีชีวิตให้ดีขึ้น
7.  Medical Spa คือสปาที่ตั้งโดย พ.ร.บ.สถานพยาบาล โดยมีแพทย์ และพยาบาลดูแลกำกับ มีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดรักษาสุขภาพและความสวยงาม เช่น การนวดกดจุด การฝังเข็มเพื่อความงาม และการเลิกสารเสพติด เป็นต้น

แม้จะมีการแบ่งประเภทชัดเจน แต่ด้วยความใกล้เคียงกันมาก ในปี พ.ศ.2551 จึงมีการแบ่งประเภทสปาออกเป็น2 ประเภท แบบง่ายๆ คือสปาแบบมีที่พักและสปาแบบไม่มีที่พัก

สปา มีการจัดประเภทไว้หลากหลายประเภทตามลักษณะการให้บริการและสถานที่ แต่จุดประสงค์หลักของการสปา คือการบำบัดสุขภาพทางกายและทางใจเพื่อปรับสมดุล และส่งเสริมสภาพร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้นนั่นเอง

สอนนวด บ้านสมุนไพรใบมิ้นท์
สอนนวดแผนไทยและสอนนวดสปาที่ดีที่สุดต้องที่นี่ที่เดียว
line-QR-code
phone  02-718-6911
www  training-spa.com