4 ข้อควรปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ forklift

Share Button

forklift
หรือ forklift ที่ใช้ในการยกสินค้าขึ้นลงในที่สูงๆ นั้น หากใช้งานอย่างไม่ระมัดระวัง หรือไม่ถูกต้องนั้น ก็อาจเกิดอันตรายต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของผู้ที่ขับและร่วมงานได้เสมอ ดังนั้น เรื่องของความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งการจะใช้ forklift ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนั้น ควรปฏิบัติตามข้อต่างๆ ดังนี้

1. น้ำหนักและความสูงของสินค้าที่ยก
โดยปกติแล้ว forkliftจะมีบอกเอาไว้ว่าน้ำหนักที่บรรทุกได้ต่อครั้งคือเท่าไร ซึ่งก็ไม่ควรทุกของที่มีน้ำหนักเกิน เพราะอาจจะทำให้รถเสียหาย หรือเกิดอันตรายได้
ความสูงของสินค้าที่ยก ก็ไม่ควรสูงเกินไป เพราะจะบังวิสัยทัศน์การขับ และอาจหล่นลงมาจนเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานและผู้ร่วมงานได้

2. ใช้รถที่ได้มาตรฐานและสวมหมวกนิรภัย
รถยกโฟล์คลิฟท์ที่ใช้ในการขับนั้น ไม่ควรมีการดัดแปลง หรือนำเอาหลังคาออก เพราะหลังคามีไว้เพื่อกันของหล่นใส่ และควรสวมหมวกนิรภัยในการทำงานทุกครั้ง

3. ไม่เล่นในระหว่างทำงาน
งานขับรถยกและร่วมงานกับรถยกนั้น มีความอันตราย จึงไม่ควรเล่นกัน หรือว่าแกล้งกันในระหว่างทำงาน อีกอย่างหนึ่งคือ ไม่ควรวิ่งตัดหน้ารถในขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่ หรือว่ากำลังปฏิบัติงานอยู่ เพราะมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายขึ้นได้มาก

4. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้งาของรถยก
งาของรถยก เป็นส่วนที่มีความอันตรายอยู่มาก และไม่ควรอยู่ใกล้ ดังนั้น ผู้ร่วมงานหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้น จึงไม่ควรอยู่ใกล้ส่วนของงารถยก

หากเอาใจใส่กฎต่างๆ ในการใช้รถ และทำงานร่วมกับforkliftอย่างเคร่งครัด รวมถึงระมัดระวังในการทำงาน ก็จะเกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและตัวบุคคล ไม่เสี่ยงที่จะเกิดอันตราย และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งวันได้

รถโฟล์คลิฟท์ ลงประกาศขาย รถโฟล์คลิฟท์มือสอง รถยก รถลาก รถจับถัง รถกระเช้า อะไหล่ แบตเตอรี่ ยาง บริการซ่อม ขนย้าย โมดิฟาย อื่นๆ

www thaiforkliftmarket.com